Oferta archiwalna

Kierownik Kompostowni

Oferta archiwalna

4 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


kierownik job365, pracownik biurowy job365, job365

 • Nadzór nad przyjęciem oraz przetwarzaniem odpadów w kompostowni.
 • Monitorowanie
  procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z pozwoleniami i
  procedurami, analizowanie wykonanych badań kompostu.
 • Współpracę z instalacjami zagospodarowującymi odpady.
 • Organizację transportu odpadów zbieranych w ramach prowadzonych działalności.
 • Współudział w planowaniu rozwoju kompostowni. Koordynację prac i nadzór nad ich wykonaniem.
 • Nadzór nad prawidłową organizacją i porządkiem na bazie technicznej spółki.
 • Analizę
  kosztów prowadzonej działalności. Podejmowanie działań mających na celu
  zwiększanie rentowności oraz racjonalizację kosztów.
 • Przygotowywanie raportów oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie nadzorowanej działalności.
 • Utrzymywanie kontaktów biznesowych z kluczowymi Klientami/kontrahentami.


Ważne do: 2020.02.13, wyświetleń: 202

nr ogłoszenia: 1367