Portier

2 400,00 zł

  • Osoba Agencja Pracy
  • Miasto job365
  • Rodzaj umowy Umowa o pracę
  • Forma pracy Pełny etat
  • Wynagrodzenie 2 400,00 zł
  • Dodano 2019.07.10

Opis stanowiska

praca portier job365, praca stróż job365, praca ochroniarz job365

przejęcie dyżuru po uprzednim zapoznaniu się ze stanem zabezpieczenia pomieszczeń i odnotowaniu uwag w książce dozoru obiektu,dokonywanie wpisów w Książce dozoru godzin przejęcia i zakończenia dyżuru,wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych obiektu osobom upoważnionym przez Pracodawcę,prowadzenie rejestru wydawania i przejęcia kluczy,stała obserwacja korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz przebywających tam interesantów, przy użyciu systemu monitorującego.podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa i porządku,niezwłoczne powiadomienie Pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i naruszeniu bezpieczeństwa mienia,obowiązek pozostania w miejscu pracy podczas pełnienia dyżuru w obiekcie w godzinach 16:00 - 20:00,obowiązek
zawiadomienia Policji i przełożonego w przypadku stwierdzenia kradzieży
lub innego przestępstwa dokonywanego lub dokonanego na terenie obiektu,
a także pomoc
w wykrywaniu, wskazywaniu przestępstw,znajomość
instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz sposobów powiadamiania
wszelkich służb ratunkowych lub technicznych oraz przełożonych,zamknięcie obiektu o godzinie 20:00, bramy parkingowej i furtki oraz uzbrojenie systemu alarmowego w obiekcie.
Wymagania

obywatelstwo polskie,
wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym.
Oferujemy

forma zatrudnienia: umowę zlecenie z atrakcyjna stawką
bezpłatne i kompletne umundurowanie
szkolenie i wdrożenie w czynności na obiekcie (obsługa monitoringu, obsługa gości placówki, koordynowanie, obchody)


Aplikuj Teraz


Ważne do: 2020.07.09, wyświetleń: 5

nr ogłoszenia: 2578