Ostatnie ogłoszenia z kategorii Prawo Ostatnie ogłoszenia z kategorii Prawo z serwisu http://job365.pl/ http://job365.pl/rss/announcements/category/18 Thu, 04 Jul 2019 20:16:19 +0200 Tue, 21 Feb 2012 11:37:37 +0000 Prawnik praca prawnik job365, praca adwokat job365, praca job365 będziesz odpowiedzialny za opiniowanie wszystkich umów od strony prawnejprowadzenie postępowań sądowych i administracyjnychbędziesz brał udział w rozmaitych projektach biznesowych na styku z tematyką prawną http://job365.pl/announcements/show/2492/prawnik/ Thu, 04 Jul 2019 20:16:19 +0200 Prawnik / Aplikant Radcowski praca prawnik job365, praca w kancelarii job365, praca adwokat job365 Kompleksowe prowadzenie procesów sądowych, głównie cywilnych i pracowniczych, na każdym stadium postępowania, w tym sporządzanie pozwów i innych pism procesowych, uczestnictwo w rozprawach sądowychPrzygotowywanie oraz opiniowanie… http://job365.pl/announcements/show/2474/prawnik-/-aplikant-radcowski/ Wed, 03 Jul 2019 19:42:27 +0200 Agent Celny praca celnik job365, praca agent celny job365, praca agencja celna job365 sporządzanie dokumentacji celnej,dokonywanie zgłoszeń celnych,reprezentowanie klientów firmy przed organami celnymi, współpraca z innymi działami oraz doradzanie w zakresie stosowania procedur celnych. http://job365.pl/announcements/show/2229/agent-celny/ Mon, 29 Apr 2019 21:14:16 +0200 Prawnik praca prawnik job365, praca w kancelarii job365, praca adwokat job365 Weryfikacja umów z każdego departamentu Spółki pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesu Spółki;Przygotowanie dokumentacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej;Bieżąca obsługa prawna Spółki;Reprezentowanie f… http://job365.pl/announcements/show/2199/prawnik/ Wed, 17 Apr 2019 21:08:35 +0200 Prawnik praca prawnik job365, praca w kancelarii job365, praca adwokat job365 bieżące wsparcie dla radcy prawnego w wykonywaniu obowiązkówbieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracysporządzanie opinii, udzielanie porad i konsultacji prawnychsporządzanie… http://job365.pl/announcements/show/2170/prawnik/ Mon, 15 Apr 2019 21:10:56 +0200 RADCA PRAWNY praca radca prawny job365, praca aplikant job365, praca prawnik job365 analiza i opracowywanie umów, procedur, zarządzeń wewnętrznych w oparciu o przepisy KSH, KC, KP oraz nietypowych dokumentów dostosowanych do specyfiki firmy Klientazakładanie, likwidacja podmiotów gospodarczych,wsparcie klientów… http://job365.pl/announcements/show/2150/radca-prawny/ Sat, 13 Apr 2019 17:11:05 +0200 Prawnik praca prawnik job365, praca w kancelarii job365, praca adwokat job365 Przygotowywanie oraz negocjacje ugódWindykacja telefoniczna dłużnikówObsługa prawna Klientów kancelarii (B2B)Przygotowywanie oraz analizowanie projektów umów i innych dokumentów od strony prawnejOpracowywanie pism procesowych zwią… http://job365.pl/announcements/show/2107/prawnik/ Thu, 11 Apr 2019 22:02:28 +0200 Prawnik prawnik job365, prawniczka job365 przygotowanie/uczestnictwo w opracowaniu strategii procesowejprzygotowywanie pism procesowychprowadzenie/uczestnictwo w spotkaniach z klientamizastępstwo procesowe w sądach http://job365.pl/announcements/show/1500/prawnik/ Mon, 18 Feb 2019 16:01:31 +0100 Specjalista ds. Windykacji Telefonicznej specjalista job365, windykator job365 Prowadzenia telefonicznych negocjacji z dłużnikamiUstalania warunków spłaty zadłużenia i odzyskiwania należności od dłużnikówUtrzymywania najwyższego poziomu rozmów telefonicznych zgodnie ze standardami naszych Klientów http://job365.pl/announcements/show/1499/specjalista-ds-windykacji-telefonicznej/ Mon, 18 Feb 2019 15:59:58 +0100 Prawnik - wsparcie Zarządu prawnik job365, prawniczka job365 Zapewnianie bieżącej obsługi prawnej klientom wewnętrznym,Prowadzenie i nadzorowanie procesu strukturyzowania i negocjowania umów z klientami spółki,Współpraca z klientami wewnętrznymi w ramach prac projektowych przy wdrażaniu regulacji prawnych i rozwiązyw… http://job365.pl/announcements/show/1257/prawnik-wsparcie-zarzadu/ Mon, 11 Feb 2019 12:34:59 +0100 Prawnik prawnik job365, prawniczka job365 Obsługa spraw klientów wewnętrznych wynikających z bieżącej działalności spółkiBieżące doradztwo prawneAnaliza dokumentów spółki pod kątem prawnymDokonywanie interpretacji przepisów prawnychSporządzanie projektów umów zawieranych przez spółkęWspomaganie pracy działu… http://job365.pl/announcements/show/1252/prawnik/ Mon, 11 Feb 2019 11:48:20 +0100 Windykator Terenowy windykator job365 realizacji planów ilościowych i jakościowych na powierzonym portfelu kredytowym,bezpośredniej windykacji należności,prowadzeniu negocjacji z dłużnikami oraz windykacja zaległych płatności,zawieraniu porozumień w zakresie spłaty zobowiązań,bieżącym raportowaniu swojej pracy oraz dba… http://job365.pl/announcements/show/1090/windykator-terenowy/ Wed, 30 Jan 2019 15:26:01 +0100 Inspektor ochrony zabytków prawo job365, analityk job365, obsługa klienta job365 przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działań w zabytkachuczestniczy w odbiorach wykonanych prac remontowych w zabytkach w celu oceny poprawnośc… http://job365.pl/announcements/show/917/inspektor-ochrony-zabytkow/ Thu, 24 Jan 2019 12:43:03 +0100 Młodszy Prawnik prawnik job365, prawnik job365, prawo job365 ścisła współpraca z Radcą Prawnym Spółki,wsparcie wewnętrznego działu prawnego w bieżących zadaniach, m.in.:przygotowanie oraz weryfikacja umów zawieranych przez spółkę,przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentów wewnętrznych,udzielanie porad prawnych,spo… http://job365.pl/announcements/show/740/mlodszy-prawnik/ Mon, 21 Jan 2019 20:27:13 +0100 Specjalista ds. Prawno - Administracyjnych specjalista job365, pracownik biurowy job365 Opiniowanie i tworzenie umów z Klientami, Podwykonawcami i Kontrahentami;Przygotowywanie pism do Organów Administracji Publicznej, a także Klientów, Kontrahentów, Podwykonawców;Prowadzenie korespondencji procesowo – polubownej;Analiza dokumentów;Współprac… http://job365.pl/announcements/show/698/specjalista-ds-prawno-administracyjnych/ Mon, 21 Jan 2019 12:42:10 +0100 Radca Prawny radca job365, aplikant job365, prawo job365 bieżąca obsługa prawna wybranych obszarów działalności spółkisporządzanie opinii i informacji prawnychtworzenie i opiniowanie umów oraz wewnętrznych dokumentów spółki (regulaminów, procedur itd.),wsparcie prawne dla wybranych działów spółkireprezentacja sp… http://job365.pl/announcements/show/661/radca-prawny/ Fri, 18 Jan 2019 19:52:47 +0100 Aplikant Radcowski radca job365, aplikant job365, prawo job365 Świadczeniu usług prawnych w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw, prawa spółek handlowych i prawa nowych technologii (prawa własności przemysłowej i prawa autorskie,Prowadzeniu projektów i transakcji, w tym audytów prawnych s… http://job365.pl/announcements/show/640/aplikant-radcowski/ Fri, 18 Jan 2019 19:03:33 +0100 Pracownik Biurowy - obsługa kancelarii prawo job365, obsługa klienta job365, administracja job365 przygotowywanie dokumentówrejestrowanie i ewidencjonowanie umówzarządzanie dokumentacją we wskazanym zakresiewspółpraca z innymi działami w firmie http://job365.pl/announcements/show/636/pracownik-biurowy-obsluga-kancelarii/ Fri, 18 Jan 2019 12:10:10 +0100 Strażnik Straży Miejskiej strażnik miejski job365, ochrona job365, straż job365 Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika straży miejskiej wykonywać będzie zadania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w Poznaniu poprzez legitymowanie, pouczanie, nakładanie mandatów, zgłaszanie uwag, przyjmowanie interwencji od m… http://job365.pl/announcements/show/583/straznik-strazy-miejskiej/ Thu, 17 Jan 2019 19:22:33 +0100 Prawnik prawnik job365, prawnik job365, prawo job365 Obsługa spraw klientów wewnętrznych wynikających z bieżącej działalności spółkiBieżące doradztwo prawneAnaliza dokumentów spółki pod kątem prawnymDokonywanie interpretacji przepisów prawnychSporządzanie projektów umów zawieranych przez spółkęWspomaganie p… http://job365.pl/announcements/show/577/prawnik/ Thu, 17 Jan 2019 19:05:02 +0100 Dyrektor Zarządzający prawo job365, dyrektor job365, obsługa klienta job365 zarządzanie kancelarią,koordynowanie prac, a także nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem pism oraz przebiegiem procesów prawnych,nadzorowanie procesów sądowo-egzekucyjnych,sporządzanie opinii, a także dokumentów prawnych,utrzymywanie… http://job365.pl/announcements/show/561/dyrektor-zarzadzajacy/ Thu, 17 Jan 2019 16:05:36 +0100 Asystent Prawny asystent job365, prawo job365, obsługa klienta job365 Prowadzenie rejestru umów i pełnomocnictwSprawdzanie kompletności i poprawności dokumentówWsparcie radców prawnych oraz kancelarii zewnętrznych w pracach administracyjnychProwadzenie korespondencji w kwestiach prawnych i administracyjnychMonitoro… http://job365.pl/announcements/show/451/asystent-prawny/ Wed, 16 Jan 2019 09:41:40 +0100 Leader Zespołu Księgowość & Podatki lider job365, pracownik biurowy job365, prawnik job365 organizacja pracy zespołu ksiegowo-kadrowo-podatkowego;odpowiedzialność za procesy administracyjne i operacyjne w zespole;budowanie relacji z klientami i rozwój sprzedaży usług doradczych;bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego dla klient… http://job365.pl/announcements/show/385/leader-zespolu-ksiegowosc-podatki/ Tue, 15 Jan 2019 11:17:55 +0100 Lider Zespołu Reklamacji lider job365, pracownik biurowy job365, prawnik job365 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zespołu Reklamacjiraportowanie wyników prowadzonych działańklasyfikację reklamacji oraz wniosków składanych przez osoby zadłużone, pełnomocników oraz urzędykonstruowanie odpowiedzi w formie pisemnej – ud… http://job365.pl/announcements/show/384/lider-zespolu-reklamacji/ Tue, 15 Jan 2019 11:15:38 +0100 Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych i AML specjalista job365, pracownik biurowy job365, prawnik job365 monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Grupie oraz opracowanie w tym zakresie raportów i rekomendacji do doskonalenia dla administratorów danych,udział w przygotowywaniu proj… http://job365.pl/announcements/show/383/specjalista-ds-ochrony-danych-osobowych-i-aml/ Tue, 15 Jan 2019 11:13:32 +0100 radca prawny - inhouse radca prawny job365, pracownik biurowy job365 analiza i opiniowanie kontraktów handlowych z klientami i innych kwestii związanych z nawiązywaniem umów z klientamibieżące konsultacje i porady prawne w zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowyc… http://job365.pl/announcements/show/382/radca-prawny-inhouse/ Tue, 15 Jan 2019 11:10:54 +0100 Prawnik specjalista job365, pracownik biurowy job365, prawnik job365 Bieżące wsparcie w obsłudze prawnej spółek wchodzących w skład naszej grupy, w szczególności w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. http://job365.pl/announcements/show/381/prawnik/ Tue, 15 Jan 2019 11:08:28 +0100 Prawnik / In - house Lawyer specjalista job365, pracownik biurowy job365, prawnik job365 Udzielanie wsparcia prawnego w prowadzonych inwestycjach budowlanychBieżące doradztwo prawne dla wszystkich działów Spółki Sporządzanie opinii prawnych i pism procesowychSporządzanie i weryfikowanie umów oraz dokumentów wewnętrznych&n… http://job365.pl/announcements/show/380/prawnik-/-in-house-lawyer/ Tue, 15 Jan 2019 11:06:35 +0100 Młodszy Specjalista ds. Prawnych młodszy specjalista job365, pracownik biurowy job365, prawnik job365 ścisła współpraca z Radcą Prawnym Spółki,wsparcie wewnętrznego działu prawnego w bieżących zadaniach, m.in.:przygotowanie oraz weryfikacja umów zawieranych przez spółkę,przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentów wewnętrznych,udzie… http://job365.pl/announcements/show/379/mlodszy-specjalista-ds-prawnych/ Tue, 15 Jan 2019 11:04:38 +0100 Specjalista ds. prawnych specjalista job365, pracownik biurowy job365, prawnik job365 sporządzanie projektów umów najmu,opiniowanie umów najmu,negocjacje warunków umów najmu,nadzór nad realizowaniem warunków wynikających z umów najmu,wspieranie i bezpośrednia współpraca z działem komercjalizacji nieruchomości, http://job365.pl/announcements/show/378/specjalista-ds-prawnych/ Tue, 15 Jan 2019 11:01:17 +0100 Analityk ds. kontraktów prawo job365, analityk job365, obsługa klienta job365 Analiza i weryfikacja kontraktów międzynarodowych pod kątem prawnymPraca z różnego rodzaju umowami, np. komercyjnymi, publicznymiŚcisła współpraca z klientem biznesowymPrzegląd dokumentacji i wyjaśnianie rozbieżnościProcesowanie i archiwizowanie… http://job365.pl/announcements/show/320/analityk-ds-kontraktow/ Fri, 11 Jan 2019 13:34:58 +0100 Analityk ds. kontraktów analityk job365, prawo job365, obsługa klienta job365 Analiza i weryfikacja kontraktów międzynarodowych pod kątem prawnymPraca z różnego rodzaju umowami, np. komercyjnymi, publicznymiŚcisła współpraca z klientem biznesowymPrzegląd dokumentacji i wyjaśnianie rozbieżnościProcesowanie i archiwizowanie… http://job365.pl/announcements/show/190/analityk-ds-kontraktow/ Wed, 09 Jan 2019 11:17:32 +0100